Izobraževanja: Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu – VABJENI!

Vabljeni na Delavnice ki jih organizira Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu!

Posodobljen seznam vseh delavnic najdete tukaj.


Nekaj napovedanih delavnic in webinarjev (za podrobnosti in datume izvedbe kliknite na povezavo dogodka):

februar 2021

1. 2. 2021: Organizacija pedagoškega procesa v sodelovalnem okolju MS Teams
Seznanili se bomo s tem, kako v sodelovalnem okolju MS Teams pripraviti predmete, kako študente razdeliti v skupine, kako s…

3. 2. 2021: Priprava aktivnosti za študente v sodelovalnem okolju MS Teams
Seznanili se bomo z naborom aktivnosti, ki nam jih ponuja sodelovalno okolje MS Teams v podporo aktivnemu vključevanju študentov v…

5. 2. 2021: Uporaba okolja MS Teams pri strokovnem sodelovanju
Na webinarju bomo prikazali kako lahko organiziramo delo znotraj okolja MS Teams. Ogledali si bomo kako lahko organiziramo različne dogodke,…

11. 2. 2021: Uporaba orodja za avtomatsko citiranje MendeleyNa webinarju se bomo seznanili z eno izmed programskih oprem, ki nam omogoča upravljanje s PDF datotekami in avtomatsko urejanje…

Digitalne kompetence učiteljev – DigCompEdu
Na delavnici boste spoznali Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev – DigCompEdu. Delavnica je zasnovana po okviru DigCompEdu in vsebuje razne…

Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja
Delavnica je namenjena razmisleku ter pridobivanju idej za uporabo IKT v pedagoškem procesu z uporabo pedagoškega kolesa in SAMR modela.


marec 2021

Moodle v izobraževanju 1
Namen delavnice je seznanjanje in uporaba osnovnih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo organizaciji pedagoškega dela, spodbujanju sodelovalnega učenja in…

Interaktivna učna gradiva
Na delavnici se boste seznanili z Mayerjevimi načeli za izdelavo večpredstavnih gradiv ter z različno IKT za ustvarjanje interaktivnih predstavitev,…


april 2021

Moodle v izobraževanju 2
Namen delavnice je seznanjanje in uporaba naprednih funkcionalnosti spletne učilnice Moodle v podporo sodelovalnemu učenju, vrednotenju znanja in spremljanju napredka…

Formativno spremljanje študijskega procesa z uporabo IKT
Delavnica je namenjena spoznavanju pomena formativnega spremljanja znanja, mnenj in idej v pedagoškem procesu in različne IKT, ki nam lahko…


maj 2021

Igrifikacija z uporabo IKT
Skozi delavnico se boste spoznali s pojmom igrifikacija ter z učnima pristopoma učenje z igrami in učenje z ustvarjanjem iger,…

Sodelovalno učenje z uporabo IKT
Skozi delavnico spoznamo različno IKT, ki spodbuja sodelovalno učenje med študenti, s poudarkom na pedagoških pristopih kot sta problemsko učenje…


junij 2021

Učna analitika v z IKT podprtih učnih okoljih
Skozi delavnico se seznanimo z dobrimi praksami in orodji, ki omogočijo analizo lastnega poučevanja ter možnostmi učne analitike v različnih…