Digitalna identiteta

Kaj je (digitalna) identiteta?

Digitalna identiteta vsebuje podatke, ki enolično opisujejo osebo ali stvar, imenovano tudi subjekt ali entiteta, in prav tako vsebuje informacije o povezavah do drugih entitet.

P. Windley

Tako kot v vsakdanjem življenju potrebujemo ključe in dovoljenje za dostop do prostorov oziroma gradiv v papirni obliki tako tudi v računalniškem svetu potrebujemo mehanizem, ki nam dostope do informacijskih storitev in e-gradiv omogoča. Ta mehanizem v IT svetu predstavlja digitalna identiteta in vse storitve, ki so vezane na njo.

Kaj sestavlja digitalno identiteto?

Uporabniško ime je tako imenovani javni del digitalne identitete. Enako kot osebno ime, tudi uporabniško ime identificira uporabnika kot osebo. Večjo varnost pri predstavljanju javnega dela digitalne identitete pri dostopu do UL aplikacij zagotavlja uporaba osebnega digitalnega potrdila s katerimi dokazujemo svojo digitalno identiteto. 
 
Geslo je zasebni del digitalne identitete in zato ga uporabnik nikakor ne sme posredovati drugim ljudem. Uporabniško geslo v digitalnem svetu je podobno ključu za odklepanje vrat naše hiše ali stanovanja v fizičnem svetu. Na geslo je potrebno paziti enako dobro, kot pazimo na PIN kodo svoje bančne kartice

Obstajajo še drugi atributi digitalne identitete, a za vas sta najpomembnejša zgornja dva. Za delovanje vseh sistemov je najpomemnejši še nek nedvoumni in anonimizirani atribut – identifikator določene osebe, nekaj podobnega kot EMŠO ali davčna, da vas z njim lahko nedvoumno določijo, v primeru da bi bila dva soimenjaka na isti fakulteti. Anonimizirani pa zato, ker se ljudje lahko selijo z zaposlitvijo med fakultetami, spreminjajo ime, spol, itn. Vsakdo bi naj imel le eno UL ID, lahko pa tej UL ID pripada več različnih dodatnih emailov (od vsake fakultete). Atributa uporabniško ime in email sta pri večini oseb enaka, nista pa to isti stvari; to sta dva različna atributa ene UL ID.

Digitalna identiteta UL (UL-ID)

Na ravni UL je razvit enotni sistem digitalnih identitet imenovan UL ID, ki ga članice uporabljajo v skladu s svojo usmeritvijo in potrebami. Za avtorizacijo dostopa do svojih informacijskih virov uporabljajo različne sisteme upravljanja z identitetami.


S tem UL ID računom uporabniki (študentje, zaposleni in sodelavci Univerze v Ljubljani) dostopamo do storitev UL, kot so npr. VIS, vpis v računalnike, E-pošto, UL portal, MS Teams, Zoom (odvisno od dodelitev le-teh storitev v sistemih) itd. Kasneje tudi GC in SAP.
Z njo vam je omogočeno tudi nekaj AAI storitev od Arnesa in eduroam. UL ID vas nedvoumno določa, zato posojanje uporabniškega imena ni dovoljeno in ga lahko uporablja samo njegov lastnik. Prav tako ni dovoljena uporaba skupinskih uporabniških imen. Uporaba digitalne identitete je namenjena le službeni rabi.

Namen digitalne identitete je avtentikacija (dokazovanje kdo si) in avtorizacija (kam ti je dovoljen vstop) vseh uporabnikov v sistemu. Prav tako na osnovi digitalne identitete vršimo obračunavanje storitev kot tudi nadzor. Ker ni enotnega sistema digitalnih identitet imajo aplikacije razvite svoj sistem identitet prav tako lokalna omrežja kot tudi prijava v računalnik oziroma ostale omrežne naprave. Višjo raven uporabe pomeni uvedbo enotne digitalne identitete za vse oziroma večino storitve skupnega omrežja. Tak primer omrežja je univerzitetno omrežje Metulj na katerega so priključene vse članice Univerze v Ljubljani. Z uvedbo enotne sistema za upravljanje z identitetami in omogočanjem uporabo le te v aplikacijah in dostopih do storitev omrežja uporabnikom, z manjšim številom identitet, olajšamo delo in dostop, vzdrževalcem večjo odzivnost in manjšo administracijo, na nivoju univerze pa znižamo stroške vzdrževanja, administracije ter povečamo varnost.

Pridobitev digitalne identitete

Zaposleni

Vsakemu zaposlenemu se na podlagi zahtevka, ki ga posreduje kadrovska služba, dodeli unikatno uporabniško ime, ki ga lahko uporablja samo njegov lastnik. Posojanje uporabniškega imena ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljena uporaba skupinskih uporabniških imen.

Zaposleni na UL PEF digitalno identiteto pridobite ob zaposlitvi. Posreduje vam jo Služba za informatiko UL PEF (rc@pef.uni-lj.si).

vaše uporabniško ime UL IDja ima obliko: ime.priimek@pef.uni-lj.si

S svojo osebno digitalno identiteto in geslom zanjo ravnajte pazljivo in ne posredujte podatkov drugi osebi, da ne pride do zlorabe podatkov.

Študenti

Študenti UL PEF imate za dodiplomski in podiplomski študij različni digitalni identiteti, ki jo prevzamete ob začetku študija.
Vse informacije o prevzemu in dostopu se nahajajo tukaj:

DIGITALNA IDENTITETA ZA ŠTUDENTE


> FAQ – Pogosto zastavljena vprašanja