APIS – Akademsko poslovno-informacijski sistem

Gradiva in dokumenti za izvajanje projekta APIS:

https://ulportal.uni-lj.si/sites/Apis/SitePages/Domov.aspx

UL PEF je v skupini P8, skupaj z FDV, FMF, FA, FU, ZF. Predviden prehod v produkcijo je s 1.1.2023

Namestitev aplikacije

Za namestitev aplikacije se prosim obrnite na rc@pef.uni-lj.si