Certifikat | spletno potrdilo

> PRIDOBITEV CERTIFIKATA
> PREVZEM CERTIFIKATA
> PREKLIC CERTIFIKATA


Pridobitev certifikata Sigenca

Če certifikata nimate ga lahko naročite pri tajniku fakultete: tajnik@pef.uni-lj.si oziroma marjan.stankov@pef.uni-lj.si

UL PEF vas za namen digitalizacije naše fakultete z vidika poslovanja poziva, da vsi, ki še nimate pridobljenega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA, prijavite za pridobitev oz. sporočite svoje podatke: ime, priimek, številko osebne izkaznice ali drugega dokumenta s sliko (potni list ali vozniško dovoljenje), EMŠO in davčna št., na e-mail: marjan.stankov@pef.uni-lj.si.

Prav tako vsi, ki ste že prejeli ali boste v naslednjih dneh prejeli obvestilo SIGEN-CA, Ministrstva za javno upravo, Direktorata za informacijsko družbo in informatiko, o izteku roka veljavnosti vašega spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila izdajatelja SIGEN-CA in nimate drugega nadomestnega potrdila, prosimo, da nam to sporočite na e-mail: marjan.stankov@pef.uni-lj.si , da vam pripravimo vlogo za pridobitev novega potrdila SIGEN-CA. Za podaljšanje veljavnost digitalnega potrdila SIGEN-CA je potrebno posredovati zgoraj naštete osebne podatke.

Prejete osebne podatke zbiramo in obdelujemo za namen izdaje digitalnega potrdila in se ne hranijo. Nadaljnji obdelovalec osebnih podatkov je Ministrstvo za javno upravo, Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

https://www.si-trust.gov.si/sl/izjava-o-varovanju-osebnih-podatkov/

Že vnaprej lepa hvala za pomoč in sodelovanje pri uspešni poslovni digitalizaciji PEFa.


Prevzem certifikata Sigenca

Certifikat kot zaposlena oseba na PEF prevzamete na naslovu https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/poslovni-subjekti/prevzem-spletnega-potrdila-sigen-ca-za-zaposlene/


PREVZEM DIGITALNEGA CERTIFIKATA SIGEN-CA v brskalniku Firefox

POSTOPEK PREVZEMA CERTIFIKATA PO KORAKIH
https://www.si-trust.gov.si/SigenCA2/cda-cgi/prevzem-pkcs12

1. KORAK: Vnos kode za prevzem
› Pripravite in vnesite:• referenčno številko, ki ste jo prejeli po e-pošti (8-mestno število, npr. 79138083) in
• avtorizacijsko kodo, ki ste jo prejeli s poštno pošiljko (14-mestni niz znakov, npr. AWH8-QLUF-9Z86) 
2. KORAK: Izdelava digitalnega potrdila
› Izberite gumb “Prevzemi potrdilo v datoteko”. Postopek traja nekaj časa in ga ne smete prekinjati ali ponavljati. S sprožitvijo gumba se bosta izdelala zasebni ključ in datoteka, ki bo vključevala vaš zasebni ključ in vaše potrdilo.
Po prevzemu potrdila kodi za prevzem nista več uporabni. 
3. KORAK: Shranjevanje v datoteko
› Shranite datoteko. Datoteka s prevzetim potrdilom se bo shranila med prenesene datoteke (downloads), oziroma na poljubni direktorij, če ga boste izbrali.
Ime datoteke je v obliki “sigen-ca1234567890123.p12”. Številka v imenu datoteke je serijska številka vašega potrdila. 
4. KORAK: Shranjeno datoteko s svojim potrdilom uvozite v vaš brskalnik
› Geslo za datoteko je enako avtorizacijski kodi, ki ste jo prejeli s poštno pošiljko.
› Datoteko uvozite v svoj brskalnik
• Za brskalnike Internet Explorer, Chrome, Safari dvokliknite na datoteko s svojim digitalnim potrdilom in sledite čarovniku za uvoz potrdila. Digitalno potrdilo se bo namestilo med vaša potrdila.
• Za brskalnik Firefox: Orodja (Preferences) → Zasebnost in varnost (Privacy & Security) → Ogled digitalnih potrdil (View Certificates) → Vaša digitalna potrdila (Your Certificates) → Import (Uvozi)
→ Poiščite datoteko z digitalnim potrdilom in jo izberite → vnesite geslo, ki je enako avtorizacijski kodi → Potrdilo se bo namestilo med vaša potrdila 
5. KORAK:
To .p12 datoteko s svojim digitalnim potrdilom in geslo za to datoteko, ki ste ga dobili po papirnati pošti (avtorizacijska koda) varno shranite, na le vam dostopno mesto. Datoteke z digitalnim potrdilom ne delite z drugimi osebami, saj je potrdilo izdano vam. Datoteka z digitalnim potrdilom je varnostna kopija, ki jo lahko uvozite tudi v drug brskalnik, če digitalno potrdilo uporabljate v različnih brskalnikih ali prenesete na različne računalnike.

Ta certifikat lahko sedaj uporabljate tudi za elektronsko podpisovanje v Adobe Acrobatu.

Preklic certifikata

Če ste pozabili / izgubili geslo za uporabo certifikata, je treba certifikat preklicati.

Preklic certifikata lahko opravite osebno, elektronsko ali telefonsko (z geslom, ki ste ga zapisali na zahtevek za pridobitev certifikata). Več o preklicu in zahtevku za preklic najdete na strani https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/poslovni-subjekti/preklic-spletnega-potrdila-sigen-ca-za-poslovne-subjekte/.