GC – dokumentni sistem

GC je dokumentni sistem, ki ga za svoje potrebe hranjenja in upravljanja z dokumenti uporablja UL in njene članice, med njimi tudi UL PEF. GovernmentConnect (GC) podpira popolno digitalizacijo poslovanja – omogoča delovanje z dokumenti ter zakonsko skladno elektronsko hrambo in izmenjavo dokumentov.  

Z določitvijo vlog posameznikov in avtorizacijo zagotavlja uporabnikom dostop do dokumentov, za katere je zadolžen. ​​Pravice in vloge ureja administrator GC na članici šele po predhodni potrditvi nadrejenega / vodje službe na članici.

Za informacije so vam na voljo:
– koordinator: tajnik Janez Gartner
– administratorji (sistemske težave, novi uporabniki, odstranitev starih, urejanje vlog, ipd.): Florjan Kavčič, Tanja Sraka Mohar (po potrebi se obrnite na RC PEF)
– pomoč pri uporabi GC: vložišče UL PEF, videoposnetki izobraževanj spodaj

Dostopna točka GC

Dostopna točka GC – testni portal: https://gc-test.uni-lj.si

Dostopna točka GC – produkcija:

Poverilnice: vaša digitalna identiteta UL-ID oblike ime.priimek@pef.uni-lj.si

Prva stran portala:
Ob prijavi se nam bo prikazala prva stran z gradniki – moduli, do katerih imamo dostop.
Vsak modul združuje vsebino svojega področja. Razdeljeno je glede na vrsto dokumenta s katerimi poslujemo (v likvidacijo npr. spadajo računi).
Na desni strani vidimo obvestila, kjer se prikazujejo vsa obvestila vezana na naše dokumente oziroma dokumente za katere smo zadolženi (podpis).

Odjava
Iz aplikacije se lahko izpišemo na glavni strani, nakar je treba za prekinitev seje zapreti vse zavihke, v katerih imamo odprto. 

Pravice in vloge
​​Pravice in vloge ureja administrator GC na UL PEF. Vloge in pravice administrator ureja šele po predhodni potrditvi nadrejenega / vodje službe na članici.

Izobraževanja

Navodila v pisni obliki: https://ulportal.uni-lj.si/informatika/dokumentni-GC/_layouts/15/start.aspx#/Navodila/Forms/AllItems.aspx

Video posnetki preteklih izobraževanj so vam na voljo na UL portalu: https://ulportal.uni-lj.si/informatika/dokumentni-GC/_layouts/15/start.aspx#/Izobraevanja/Forms/AllItems.aspx (prijava na UL portal je z vašo digitalno identiteto UL-ID oblike ime.priimek@pef.uni-lj.si).

Klasifikacijski in Signirni načrt

Za delo v sistemu GC UL potrebujete tudi Klasifikacijski načrt UL. S pomočjo Klasifikacijskega načrt UL označite področje zadeve (npr. pravni akti, kadrovske zadeve, javna naročila, študijske zadeve, pogodbe, naročila, poslovni dopis, itd.), ki jo imate v delu.

Povezava do Klasifikacijskega načrta UL: https://www.uni-lj.si/mma/klasifikacijski_nacrt/2020061911295678/?m=1592558996

Povezava do Pravilnika o upravljanju dokumentnega gradiva na UL (velja od 19.2.2021): https://www.uni-lj.si/mma/pravilio/2021022310480790/?m=1614073687  

S pomočjo Signirnega načrta UL PEF pa določite številko zadeve, ki jo vodite oz. delate na njej in svoje avtorstvo.