Kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA

Spoštovane sodelavke in sodelavci, 

za namen digitalizacije naše fakultete z vidika poslovanja vas pozivamo, da vsi, ki še nimate pridobljenega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA, da se najkasneje do četrtka, dne  22. 7. 2021, do 13.00 ure, prijavite za pridobitev oz. sporočite svoje podatke:

  • ime,
  • priimek,
  • številko osebne izkaznice ali drugega dokumenta s sliko (potni list ali vozniško dovoljenje),
  • EMŠO in
  • davčna št.

    na e-mail: marjan.stankov@pef.uni-lj.si.

Prav tako vsi, ki ste že prejeli ali boste v naslednjih dneh prejeli obvestilo SIGEN-CA, Ministrstva za javno upravo, Direktorata za informacijsko družbo in informatiko, o izteku roka veljavnosti vašega spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila izdajatelja SIGEN-CA in nimate drugega nadomestnega potrdila, prosimo, da nam to sporočite na e-mail: marjan.stankov@pef.uni-lj.si , da vam pripravimo vlogo za pridobitev novega potrdila SIGEN-CA. Za podaljšanje veljavnost digitalnega potrdila SIGEN-CA je potrebno posredovati zgoraj naštete osebne podatke.

Prejete osebne podatke zbiramo in obdelujemo za namen izdaje digitalnega potrdila in se ne hranijo. Nadaljnji obdelovalec osebnih podatkov je Ministrstvo za javno upravo, Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

https://www.si-trust.gov.si/sl/izjava-o-varovanju-osebnih-podatkov/

Že vnaprej lepa hvala za pomoč in sodelovanje pri uspešni poslovni digitalizaciji PEFa.

Lep pozdrav,
Marjan Stankov